Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Včasná intervencia

Autor: skadmin1 | 17.01.2018 | 0 Comments

Prečo je včasná intervencia dobrý nápad? lepšie ošetrenie zníženie rizika vzniku sprievodných ochorení pomoc pri návrate ku každodenným aktivitám zotrvanie alebo návrat do práce   Bariéry včasnej intervencie Primárna starostlivosť: liečebné postupy nemusia byť predpísané zavčasu; cieľ – umožnenie návratu do práce ako klinický výsledok nie je prioritou Sekundárna strarostlivosť: PN je druhotnou prioritou Hodnotenie…

čítať ďalej

Choroby pohybového aparátu v Európe

Autor: skadmin1 | 17.01.2018 | 0 Comments

Podstata včasnej intervencie – včasne zakročiť a čo najskôr riešiť problémy spojené s MSK Dôkazy ukazujú, že včasná identifikácia, včasné odoslanie k špecialistovi a cielená intervencia vedú k zlepšeniu zdravia zamestnancov

čítať ďalej

Projekt EUPATI Slovensko pre HepHelpKlub

Autor: skadmin1 | 29.09.2017 | 0 Comments

Miesto a termín konania: Hotel Satelit, Piešťany 14.9.2017 Prednášajúci: prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. na tému „Klinická a ekonomická efektívnosť inovatívnej liečby CHC“ Ing. Mgr. Eva Čikelová na tému „Reklama na lieky vs. pacient“   Dňa 14.09.2017 sa konalo v Piešťanoch v hoteli Satelit pre cca 40 členov HepHelpKlubu v rámci výučbového programu EUPATI Slovensko prednáškové popoludnie. V prednáške „Klinická a ekonomická…

čítať ďalej

Novinky z EUPATI

Autor: skadmin1 | 08.08.2017 | 0 Comments

V júni sa konalo dvojdňové stretnutie všetkých národných platforiem EUPATI v Berlíne. Bolo rozdelené na dve časti – valné zhromaždenie národných platforiem a budovanie ich kapacít. Program bol zameraný na rozvoj a rozširovanie projektu EUPATI. Európska akadémia pacientov (EUPATI) ponúka školenia pacientskym expertom (pozn. pacientom, ktorí absolvovali EUPATI školenie pre pacientskych expertov) v oblasti vývoja liekov, klinických štúdií, nariadení…

čítať ďalej

Seminár Pacient a liek

Autor: skadmin1 | 24.05.2017 | 0 Comments

Kurz Pacient a liek aj o nanotechnológiách v medicíne Najnovšie poznatky zo sveta medicíny,  prínosy a riziká vakcinácie, histamínová alergia, moderné technológie  i témy o vzdelávaní pacientov boli  predmetom ostatného vzdelávacieho kurzu Pacient a liek. Ten pripravila 11. mája Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a zúčastniť sa ho mohli všetci záujemcovia  z radov pacientskych organizácií.  Tematický vzdelávací kurz Pacient a liek sa konal už…

čítať ďalej

Nadchádzajúce udalosti

There are no upcoming events at this time.

História udalostí

Staňte sa členom EUPATI Slovensko

Prihláste sa na odber noviniek EUPATI Slovensko, aby ste vždy boli informavaní o našich aktivitách, vzdelávacích nástrojoch pre pacientov a mohli byť v spojení s inými pacientskymi organizáciami.