Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Novinky a udalosti

9. workshop – Aktuality správnej klinickej praxe

Dňa 20.4. sa zástupcovia AOPP, ktorí sa zároveň venujú vzdelávaniu pacientov v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja, zúčastnili 9. workshopu – Aktuality správnej klinickej praxe, Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2017: Implementácia Nariadenia EÚ č.536/2014 v Slovenskej republike – Aktuálny stav, perspektívy a úlohy. Tento workshop bol zároveň jubilejným 20. celoštátnym stretnutím etických…

Čítať ďalej

Pozvánka na konferenciu EUPATI 2016

Záverečná konferencia projektu EUPATI je veľmi špeciálnou udalosťou, kde si budeme pripomínať 5-ročné úsilie o vzdelávanie pacientov a pripravíme sa na nadchádzajúce obdobie – budúcnosť spočíva v lepšom zdraví, ktoré prinesie priamejšie zahrnutie pacientskych expertov do procesov medicínskeho výskumu a vývoja.

Čítať ďalej

Pacientska deklarácia o vzdelávaní

Podporujeme víziu Európskeho pacientskeho fóra, aby všetci pacienti v Európskej únii mali na princípe rovnosti spravodlivý prístup k vysoko kvalitnej, bezpečnej, dostupnej a na pacienta orientovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Čítať ďalej

národná konferencia EUPATI „PACIENT A INOVÁCIE V MEDICÍNE“

Dňa 20.2.2016 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zišlo viac ako 130 pacientov, ochrancov práv pacientov, pedagógov a odborníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, Írska a Srbskej republiky. V pléne a na súvisiacej výstave prezentovali svoje aktivity predstavitelia 22 pacientskych organizácií.

Čítať ďalej